Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie „Prawo medyczne – dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych”

20-godzinne szkolenie warsztatowe odbędzie się przy ul. Gdańskiej 121, sala GL-07 w dniach: 11 i 12.05.2017 r., w godzinach 9.00 – 18.30.

Szkolenie skierowane jest do personelu i menedżerów placówek ochrony zdrowia - osób chcących zdobyć lub ugruntować praktyczne umiejętności z zakresu prawa medycznego dotyczącego dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zasad prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji medycznej, ochrony i przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz odpowiedzialności za naruszenia tych przepisów.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.


Szkolenie „Zarządzanie personelem i kreowanie własnego wizerunku”

50-godzinne szkolenie warsztatowe odbędzie się przy ul. Gdańskiej 121, sala GL-07 w dniach: 25, 26 marca, 8, 9, 22 kwietnia 2017 r., w godzinach 9.00 – 18.30.

Program skierowany jest dla kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi. Ma na celu wykształcenie wśród uczestników praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich oraz relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym VCC. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.


Szkolenie „Zarządzanie procesami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w placówce medycznej”

50-godzinne szkolenie warsztatowe odbędzie się przy ul. Gdańskiej 121, sala GL-07 w dniach: 11, 12, 25, 26 lutego, 11 marca 2017 r., w godzinach 9.00 – 18.30.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzbogacić i uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania stresem oraz obsługi klientów, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi placówki medycznej. Szkolenie jest dedykowane osobom zainteresowanym poznaniem techniki komunikacji interpersonalnej, dzięki którym komunikacja z klientami stanie się łatwiejsza.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym VCC. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10