Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie „Prawo medyczne – dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych”

20-godzinne szkolenie warsztatowe odbędzie się przy ul. Gdańskiej 121, sala GL-07 w dniach: 11 i 12.05.2017 r., w godzinach 9.00 – 18.30.

Szkolenie skierowane jest do personelu i menedżerów placówek ochrony zdrowia - osób chcących zdobyć lub ugruntować praktyczne umiejętności z zakresu prawa medycznego dotyczącego dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zasad prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji medycznej, ochrony i przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz odpowiedzialności za naruszenia tych przepisów.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.


Szkolenie „Zarządzanie personelem i kreowanie własnego wizerunku”

50-godzinne szkolenie warsztatowe odbędzie się przy ul. Gdańskiej 121, sala GL-07 w dniach: 25, 26 marca, 8, 9, 22 kwietnia 2017 r., w godzinach 9.00 – 18.30.

Program skierowany jest dla kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi. Ma na celu wykształcenie wśród uczestników praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich oraz relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym VCC. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.


Szkolenie „Zarządzanie procesami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w placówce medycznej”

50-godzinne szkolenie warsztatowe odbędzie się przy ul. Gdańskiej 121, sala GL-07 w dniach: 11, 12, 25, 26 lutego, 11 marca 2017 r., w godzinach 9.00 – 18.30.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzbogacić i uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania stresem oraz obsługi klientów, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi placówki medycznej. Szkolenie jest dedykowane osobom zainteresowanym poznaniem techniki komunikacji interpersonalnej, dzięki którym komunikacja z klientami stanie się łatwiejsza.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym VCC. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.


Plan zajęć na semestr letni 2016/2017

Wszystkie zajęcia odbywają się przy ul. Gdańskiej 121, w salach GP-31, GP-32.

Biznesplan placówki medycznej

Zajęcia praktyczne w formie projektowej (5h + 5h):
05.03.2017: 10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.
19.03.2017: 10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.

Marketing internetowy placówki medycznej

Zajęcia dodatkowe z ekspertem (5h):
19.02.2017: 10.30-15.00 Grupa 2, 15.00-19.30 Grupa 1.

Zajęcia praktyczne w formie projektowej (5h + 5h):
05.03.2017: 10.30-15.00 Grupa 2, 15.00-19.30 Grupa 1.
19.03.2017: 10.30-15.00 Grupa 2, 15.00-19.30 Grupa 1.

Odnowa biologiczna
Zajęcia praktyczne w formie projektowej (5h + 5h):
21.05.2017: 10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.
03.06.2017: 09.00-13.30 Grupa 1, 13.30-18.00 Grupa 2.

Coaching klienta placówki medycznej

Zajęcia praktyczne w formie projektowej (5h + 5h):
01.04.2017: 11.30-16.00 Grupa 2.
02.04.2017: 15.00-19.30 Grupa 1.
07.05.2017: 15.00-19.30 Grupa 2.
21.05.2017: 15.00-19.30 Grupa 1.

Gerontologia społeczna – asystent osób starszych

Zajęcia warsztatowe (5h + 5h):
19.02.2017: 10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.
02.04.2017: 10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.

Zajęcia dodatkowe z ekspertem (5h):
23.04.2017: 10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.

Zajęcia praktyczne w formie projektowej (5h + 5h):
07.05.2017: 10.30-15.00 Grupa 2, 15.00-19.30 Grupa 1.
08.07.2017: 09.00-13.30 Grupa 1, 13.30-18.00 Grupa 2.

Analiza rynku ochrony zdrowia

Zajęcia warsztatowe (5h + 5h):
18.03.2017: 11.30-16.00 Grupa 1.
02.04.2017: 10.30-15.00 Grupa 2.
23.04.2017: 10.30-15.00 Grupa 2, 15.00-19.30 Grupa 1.

Zajęcia dodatkowe z ekspertem (5h):
20.05.2017: 09.00-13.30 Grupa 1.
21.05.2017: 10.30-15.00 Grupa 2.

Zajęcia praktyczne w formie projektowej (5h + 5h):
04.06.2017: 11.30-16.00 Grupa 1, 11.30-16.00 Grupa 2.
09.07.2017: 09.30-13.30 Grupa 1, 09.30-13.30 Grupa 2.


Wszystkie zajęcia – 6 tematów – zakończą się zaliczeniami i prezentacjami projektów. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.


Harmonogram zajęć w styczniu 2017 r.

Uprzejmie przypominamy, że zaplanowane na styczeń 2017 r. zajęcia to:

08.01.2017 r. – Biznesplan placówki medycznej – GP-31:
10.30-15.00 Grupa 1, 15.00-19.30 Grupa 2.

08.01.2017 r. – zajęcia z ekspertem Odnowa biologiczna – GP-13:
10.30-15.00 Grupa 2, 15.00-19.30 Grupa 1.

22.01.2017 r. – zajęcia z ekspertem Coaching klienta placówki medycznej – GP-31:
9.00-13.45 Grupa 1, 14.00-18.30 Grupa 2.

22.01.2017 r. – zajęcia z ekspertem Biznesplan placówki medycznej – GP-32:
9.00-13.45 Grupa 2, 14.00-18.30 Grupa 1.

Prosimy o obecność. Przedmioty realizowane w ramach projektu będą zaliczane zarówno w sesji zimowej jak i letniej.


Zajęcia zaplanowane na semestr letni

W semestrze letnim odbywać się będą zajęcia praktyczne w formie projektowej w ramach przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym:

Biznesplan placówki medycznej
Odnowa biologiczna
Coaching klienta placówki medycznej
Marketing internetowy placówki medycznej
a także dwa dodatkowe przedmioty:
Gerontologia społeczna – asystent osób starszych
Analiza rynku ochrony zdrowia

Ponadto od marca 2017 r. rozpoczną się szkolenia certyfikowane podnoszące kompetencje komunikacyjne.


Zmiana godzin zajęć

Uprzejmie informujemy, że w niedzielę 11 grudnia 2016 r. uległy zmianie godziny zajęć projektowych:

10:30 - 15:00
1 grupa - Marketing internetowy - GP31
2 grupa - Odnowa biologiczna - GP13

15:00 - 19:30
1 grupa - Odnowa biologiczna - GP13
2 grupa - Marketing internetowy - GP31


Zapraszamy!:)


Harmonogram zajęć w IV kw. 2016 r.

Harmonogram zajęć dostępny tutaj.


Pracownia Odnowy Biologicznej

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za kwotę 9.178,50 zł doposażono pracownię Odnowy Biologicznej przy ul. Gdańskiej 121 sala GP13.

Dla potrzeb realizowanych w ramach projektu zajęć zakupiono: ergometr, stół rehabilitacyjny, krzesło do masażu i lampę antydepresyjną.


Rekrutacja dla V semestru 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że do projektu przystąpiło 21 Studentek i Studentów V semestru kierunku Zdrowie Publiczne. Opiekunem zajęć realizowanych w ramach projektu jest dr Andrzej Woźniak. W razie pytań i problemów pomocą służą także pracownicy biura projektu: Teresa Zientalska i Maciej Kiełbasiński. Kontakt z biurem projektu przy ul. Sienkiewicza 9, IV p., pok. 403; tel.: 42 664 66 76 lub 42 664 66 10, tzientalska@spoleczna.pl, mkielbasinski@spoleczna.pl.
Doradca zawodowy Pani Małgorzata Klimka-Kołysko skontaktuje się z Państwem indywidualnie. Wynikiem pracy z doradcą będzie przygotowanie indywidualnego bilansu kompetencji, który wskaże rekomendowaną ścieżkę rozwijania kompetencji przy wsparciu oferowanym w ramach projektu tj. indywidualnie dobranych szkoleń certyfikowanych. Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane mailowo, telefonicznie lub osobiście w miejscu zajęć.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach projektu i życzymy owocnej nauki! :)


Szkolenia certyfikowane

Z przyjemnością informujemy, że 7 Uczestniczek projektu uzyskało certyfikaty VCC –Vocational Competence Certificate po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zewnętrznego: 3 osoby po szkoleniu „Komunikacja interpersonalna” i 4 osoby po szkoleniu „Zarządzanie konfliktem w zespole”. Certyfikaty zostaną przesłane pocztą.

Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy!:)

Studentki i Studentów ostatniego roku kierunku Zdrowie Publiczne zapraszamy na warsztaty i szkolenia w ramach projektu od nowego roku akademickiego 2016/2017.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką O PROJEKCIE.


Rekrutacja dla VI semestru 2015/2016

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu przy ul. Sienkiewicza 9, IV p., pok.403; Tel.: 42 664 66 76 lub 42 664 66 10.

Dyżur doradcy zawodowego: zjazd 14 maja (w czasie zajęć), ul. Gdańska 121, sala 8, od 13.00.


Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10